Last ned som PDF

277 sider

2.84 MB

Forsiden av dokumentet Naturarven som verdiskaper

Evaluering

Naturarven som verdiskaper statusrapport 2012

Telemarksforsking gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporteringssystem rettet mot hovedprosjektene i programmet. Dette notatet sammenfatter og analyserer resultatene fra andre rapportering, dvs. for 2012.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland

Språk

norsk (bokmål)