Kudos / Artikler / Samarbeidspartene i Kudos

Samarbeidspartene i Kudos

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap. 
 DFØ har i en årrekke drevet Evalueringsportalen (i samarbeid med Nasjonalbiblioteket). Den erstattes nå med Kudos. 
Nasjonalbiblioteket (NB)
 Nasjonalbiblioteket skal samle inn, registrere og bevare alt som publiseres i den norske offentligheten innenfor alle typer medium, både trykt og digitalt. Dette gjør vi med bakgrunn i pliktavleveringsloven. Samlingene gjøres også tilgjengelig i våre publikumslokaler i Oslo og på våre nettsider.
NB gjør et viktig arbeid med å ta imot, lagre og tilgjengeliggjøre pliktavleverte dokumenter og utgivelser av alle slag, inkludert kunnskapsdokumenter.