Kudos / Artikler / Samarbeidspartene i Kudos

Samarbeidspartene i Kudos

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.

DFØ har i en årrekke drevet Evalueringsportalen (i samarbeid med Nasjonalbiblioteket). Den erstattes nå med Kudos.

Gå til nettstedet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Nasjonalbiblioteket (NB)

Nasjonalbiblioteket skal samle inn, registrere og bevare alt som publiseres i den norske offentligheten innenfor alle typer medium, både trykt og digitalt. Dette gjør vi med bakgrunn i pliktavleveringsloven. Samlingene gjøres også tilgjengelig i våre publikumslokaler i Oslo og på våre nettsider.

NB gjør et viktig arbeid med å ta imot, lagre og tilgjengeliggjøre pliktavleverte dokumenter og utgivelser av alle slag, inkludert kunnskapsdokumenter.

Gå til nettstedet til Nasjonalbiblioteket

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer et bredt spekter av fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor.

DSS har siden midten av 1990-tallet lagt til rette for at departementene har kunnet publisere proposisjoner og meldinger til Stortinget, samt NOUer som fulltekst HTML pluss EPUB, XHTML, Word og PDF på regjeringen.no, supplert av gode metadata. I de siste årene har det også blitt mulig å publisere andre dokumenter i fulltekst HTML og alternative format.

Gå til nettstedet til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon