Kudos / Artikler

Artikler

Lansering av Kudos 10. oktober 2022

10. oktober arrangerer vi offisiell åpning av Kudos – nettstedet som samler 17 000 kunnskapsdokumenter i offentlig sektor på ett sted.

Hvem og hva er Kudos-samarbeidet

Kudos er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket (NB) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Samarbeidspartene i Kudos

Alle de tre partene har vært med siden starten av prosjektet og bidratt i arbeidet med innsikt, design og utvikling. I tillegg til partene, har konsulenter fra PwC støttet oss underveis med tjenestedesign, dokumentasjon og visualisering, og gitt viktige bidrag til innsikt og løsningsforslag.

Kudos i 2022

Kudos er under utvikling, og vi tar gjerne imot ønsker til forbedringer.