Last ned som PDF

228 sider

5.66 MB

Forsiden av dokumentet Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel

Vedlegg

Evaluering

Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel rapport

Rapporten oppsummerer resultatene fra en gjennomgang og systematisering av informasjon fra granskninger etter Deepwater Horizon-ulykken og andre større ulykker i petroleumsvirksom­heten. Det er foreslått lærepunkter og mulige forbedringstiltak for norsk sokkel, både på selskaps/bransjenivå og myndighetsnivå. Ulykker av typen utblåsninger, brønnkontrollhendelser og ulykker med tap av stabilitet/havarier danner primærgrunnlaget for vurderingene. I tillegg til Deepwater Horizon-ulykken er bl. a. granskninger etter utblåsningen på Montarafeltet utenfor Australia (2009), utblåsningen på Snorre A (2004) og brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C (2010) gjennomgått. Rapporten gir en helhetlig vurdering av årsaker og mulige forbedringstiltak, med spesiell vekt på menneskelige og organisatoriske faktorer. Anbefalingene for norsk sokkel bygger på anbefalinger i granskningsrapporter og annen informasjon som var tilgjengelig per 20. april 2011. lnnspill fra referansegruppen for prosjektet, Petroleumstilsynet og andre ressurspersoner, samt prosjektgruppens generelle kunnskap om bransjen, er også et viktig grunnlag for anbefalingene.

Publisert

Eier

Havindustritilsynet

Utgiver

Havindustritilsynet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Ranveig Kviseth Tinmannsvik, E. Albrechtsen og M. Bråtveit

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-05088-2