Last ned som PDF

126 sider

1.31 MB

Forsiden av dokumentet Underveis i videregående opplæring

Evaluering

Underveis i videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet. Underveisrapport fra prosjektet “Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse”

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører på vegne av Utdanningsdirektoratet en evaluering av utdanningsreformen Kunnskapsløftet. Dette er den fjerde underveisrapporten fra delprosjektet Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse innenfor evalueringen. Eifred Markussen er prosjektleder. Denne rapporten viser status for implementeringen av ny tilbudsstruktur i videregående opplæring høsten 2009, det vil si det seneste tidspunktet vi har tilgang til data for. Vi kan dermed følge to elevkull som tok fatt på videregående opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet fram til overgangen mellom det andre og det tredje opplæringsåret. Disse sammenliknes med de to siste kullene før innføringen av reformen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Nils Vibe, Synnøve S. Brandt og Elisabeth Hovdhaugen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272187698

Tema

utdanning og forskning