Last ned som PDF

103 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene?

Vedlegg

Evaluering

Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? evaluering av KID-ordningen 2007-2009

Evalueringen gir svar på om KID-ordningen har bidratt til at kollektivtilbudet i distriktene er styrket gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. I tillegg gir evalueringen en anbefaling om ordningen bør videreføres i sin nåværende form, eller om det bør foretas endringer i hvordan ordningen praktiseres.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Asplan Viak og NIVI Analyse

Forfattere

Katrine N Kjørstad, Alberte Ruud og Jørund Nilsen

Språk

norsk (bokmål)