Last ned som PDF

172 sider

3.45 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift

Studie

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Dette er tredje rapport fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med prosjektet er både å undersøke den faktiske kvaliteten på ulike områder av fag- og yrkesopplæringen, og samtidig analysere utviklingen i arbeidet med kvalitet som et særegent felt. Dette gjøres i hovedsak ved å følge et kull elever og lærlinger gjennom opplæringsløpet, samtidig som de ulike aktører og institusjoner som skal sikre kvaliteten i opplæringen undersøkes. I tillegg analyseres registerdata om overgang til arbeidsmarkedet etter avlagt fagprøve.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Universitetet i Bergen og OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Håkon Høst (red.)

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232700004

Tema

utdanning og forskning