Last ned som PDF

60 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra støymålinger 2005-2008

Studie

Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra støymålinger 2005-2008

Der er utført CPX-målinger med dekk A på et større utvalg av ordinære tette veidekker i Norge, i tillegg til testdekker som inngår i FOU-prosjektet "Miljøvennlige veidekker", et etatsprosjekt ved Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Fløgende hovedkonklusjoner kan trekkes fra undersøkelsen: Nye, tette asfaltdekker (Ab/Ska) kan gi 4-8 dB(A) lavere dekk/veibanestøy (CPX), sammenlignet med et valgt referansenivå for veidekketype Ska 11. Imidlertid øker støynivået med i størrelsesorden 3-4 dB(A) etter den første vintersesongen, der dekket eksponeres for piggdekk. Tette dekker av typen Ab/Ska med øvre nominelle steinstørrelse 6-8 mm gir mindre støy enn dekker med øvre nominelle steinstørrelse 11-16 mm stein, men er også mer følsom for vinterforhold og piggdekkbruk, slik at støyreduksjonen avtar raskere. Tynndekker testet i dette prosjektet ser ut til å ha samme støyegenskaper som normale, tette dekker med tilsvarende øvre steinstørrelse. Porøse, drenerende dekker testet i prosjektet gir støyreduksjon i størrelsesorden 5-9 dB(A), sammenlignet med referansenivået, når dekkene er nye. Imidlertid avtar støyreduksjonen raskt etter å ha blitt eksponert for vinterforhold og piggdekk. Etter 2-3 år med trafikk er støyreduksjonen redusert til kun 1-2 dB(A). Videre FOU-innsats er nødvendig for å utvikle veidekker som kan gi en tilfredsstillende støyreduksjon (>3 dB(A)) over en "normal" levetid på 6-7 år i et nordisk klima.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)