Last ned som PDF

34 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet Fleksible utdanninger – et virkemiddel i rekrutteringen av helsepersonell?

Studie

Fleksible utdanninger – et virkemiddel i rekrutteringen av helsepersonell?

Denne rapporten er andre delleveranse i oppdraget om å kartlegge og vurdere behovet for desentraliserte og deltidsbaserte utdanningstilbud for sykepleiere og vernepleiere. Under arbeidet ble vi klar over at det finnes mange ulike utdanningstilbud, som det brukes forskjellige betegnelser på. Vi har derfor valgt å bruke fleksible utdanninger som en samlebetegnelse. I den første leveransen (oversendt 03.09.2020) gjennomgikk vi kartleggingen av utdannings- tilbudene. Vi støttet oss på NSDM's kartlegging av sykepleierutdanningene, som i sin helhet er publisert i deres rapport "Fleksibel sykepleierutdanning. Tilgangen på grunn- og videre- utdanningstilbud". Helsedirektoratet utførte selv kartleggingen av utdanningstilbudene for vernepleiere. I denne rapporten vil vi analysere funnene i kartleggingen nærmere, spesielt med hensyn til rekrutteringseffekten av utdanningene. NSDM har gjennomført en systematisk undersøkelse av publisert og upublisert materiale om effekten av de fleksible studietilbudene for sykepleiere. Helsedirektoratet har kunnet bruke store deler av deres dokumentasjon som kunnskapsgrunnlag for våre vurderinger. Begge bidragene fra NSDM er publisert i sin helhet på deres nettsider. Oppdraget inngår i arbeidet med nytt kompetanseløft for de kommunale helse- og omsorgs- tjenestene, og Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger i denne rapporten må ses i sammenheng med de øvrige tiltakene som vil komme i nytt Kompetanseløft.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk