Last ned som PDF

60 sider

2.37 MB

Forsiden av dokumentet Fartsdempende tiltak i gangfelt

Evaluering

Fartsdempende tiltak i gangfelt eksempler og erfaringer

I denne rapporten er det samlet eksempler på tiltak som reduserer kjørefarten ved gangfelt på veger med fartsgrense 50 eller 60 km/t. Erfaringene viser at de mest lovende tiltak er infrastrukturtiltak som gjør det lite attraktivt å kjøre over et visst fartsnivå og som samtidig gjør gangfeltet mer synlig og oversiktlig for både bilister og fotgjengere. Eksempler på slike tiltak er sideforskyvninger, fortausneser, fartsputer og midtøy. En økning av antall gangfelt i et større område kan også bidra til å redusere farten og til å gjøre det å krysse gangfelt lettere og mindre farlig.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Alena Katharina Høye og Marjan Mosslemi

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0999-3