Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

KVU/KS1/KS2 fra Forsvarsdepartementet og andre, publisert . Document front page
Nytt hovedbygg Jan Mayen

Prosjektet "Nytt hovedbygg Jan Mayen" omfatter et hovedbygg for forlegning og jobb/velferd, nødforlegning, infrastrukturarbeider utomhus og rehabilitering av to sekundærbygg samt rivning av eksisterende stasjon. Gjennomføringen av prosjektet krever en omfattende logistikkoperasjon for både materialtransport og …

Evaluering fra Justis- og beredskapsdepartementet publisert . Document front page
Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

Evaluering fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring publisert . Document front page
Evaluering av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en evaluering av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no