Kudos / Artikler / Kudos i 2022

Kudos i 2022

Løsningen som nå er tilgjengelig er en MVP (minimal viable product) eller på norsk: en minste brukbare løsning.

Vi vil jobbe aktivt med å innhente tilbakemeldinger på hvordan basisfunksjonaliteten tas i bruk, hvordan det fungerer og hva som kan forbedres.

Planen er å teste og utvikle løsningen, for så å lansere den høsten 2022.

Eksempler på hva det kan være aktuelt å teste og utvikle i 2022:

 • Funksjonalitet for å få oversikt over kunnskap på et område.
 • Funksjonalitet for å se relaterte dokumenter i en tidslinje.
 • Funksjonalitet for å kunne legge til dokumenter i en leseliste.
 • Tilbakemelding på om dokumentet du vil laste opp allerede ligger inne i databasen.
 • Gjenkjenne og liste ut innholdselementer som anbefalinger, konklusjoner eller liknende på tvers av dokumenter.
 • Integrasjon mot Nasjonalbibliotekets dokumentbaser.
 • Eksport av utlisting fra søkeresultat til csv og excel-format.
 • Utforske og videreutvikle muligheter for å få inn flere dokumenter med gode metadata i løsningen.
 • Tilby standardmaler (innholdselementer og formatering) for ulike rapporttyper og standard side 2- oppsett som forenkler digital høsting av metadata.
 • Videreutvikle løsninger for raskere å finne ut om et dokument er relevant eller ikke for brukeren uten å måtte åpne og lese gjennom selve dokumentet (gode nøkkelord, innholdsfortegnelse, sammendrag, filtreringsmuligheter osv).
 • Bruke Nasjonalbibliotekets språkmodell til å foreslå klassifisering av dokumenter i dokumentkategorier.

Har du innspill til behov/ønsker, kommentarer eller spørsmål: du kan alltid kontakte oss på kudos@dfo.no