Last ned som PDF

197 sider

0.76 MB

Forsiden av dokumentet Straff i institusjon

Evaluering

Straff i institusjon en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen

§ 12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff i en institusjon for behandling eller omsorg som ikke kriminalomsorgen kan tilby. Evalueringen består i en kvalitativ analyse av intervjuer med innsatte, fengselsledelse og institusjonsledelse og førte til den konklusjonen at rusreformen fra 2004 har hatt en mye større påvirkning på § 12- virksomheten enn endringene i straffegjennomføringsloven, og at rusreformen i noen tilfeller har motvirket bestemte intensjoner.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forfatter

Gerhard Ploeg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-91910-61-8