Last ned som PDF

108 sider

12.3 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Norge har med EUs fornybardirektiv forpliktet seg til å øke andelen av fornybar energi til 67,5 prosent i 2020. Felles elsertifikatmarked med Sverige er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Her er det et felles mål å øke årlig kraftproduksjon med 26,4 TWh fra 2012 til 2020. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har understreket at det må legges til rette for at halvparten av dette realiseres i Norge. Olje- og energidepartementet har ansvaret for at konsesjonsbehandlingen gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad departementet legger til rette for en effektiv konsesjons- og klagesaksbehandling som ivaretar målet om økt fornybar energiproduksjon.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-261-0