Last ned som PDF

41 sider

0.72 MB

Forsiden av dokumentet Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Evaluering

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Dronning Mauds Minne Høgskolen har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt fem kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Målet med studien var å få økt kunnskap om vellykkede arbeidsmetoder i kommuner og blant barnehageeiere når det gjelder identifisering, oppfølging og rapportering av skader. Dette er en kvalitativ dybdeundersøkelse der representanter for private barnehager, kommunale barnehager og kommunen som barnehagemyndighet ble intervjuet. Til sammen ble det utført 15 intervjuer. For å få bredde i respondentene ble kommunene valgt ut i fra kriterier om variasjon i størrelse, demografi og geografi. Siden studien skulle belyse rapporteringsmetoder, ble hovedsakelig kommuner hvor en betydelig del av barnehagene har systemer for rapportering av ulykkestall valgt ut.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Forfattere

Olav Johan Sando, Rolv Lundheim, Ellen Beate Hansen Sandseter og Ingar Pareliussen

Språk

norsk (bokmål)