Last ned som PDF

244 sider

1.6 MB

Forsiden av dokumentet Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A

Evaluering

Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Formålet med sosialtjenestelovens kapittel 4A er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Bestemmelsene skal bidra til å regulere maktbruk som er nødvendig og at dette skjer gjennom fastsatte prosedyrer, regulerte beslutninger og herunder lovlig fattede vedtak. Formålet med evalueringen har vært å studere hvorvidt bestemmelsene i kapittel 4A forebygger og begrenser bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Tina Luther Handegård og Hege Gjertsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-568-0