Last ned som PDF

108 sider

0.72 MB

Forsiden av dokumentet Intet menneske er en øy

Evaluering

Intet menneske er en øy Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall

Satsing mot frafall i videregående opplæring ble gjennomført i årene 2003 – 2006, med utgangspunkt i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. I 2003 gjennomførte man satsingen som en pilotsatsing i fire fylker, mens alle fylker har vært involvert i arbeidet i den påfølgende perioden. Utdanningsdirektoratet har vært ansvarlig for den nasjonale prosjektledelsen Satsing mot frafall har vært preget av stort tiltaksmangfold, med tiltak både rettet mot individ og systemnivå, med fokus i første rekke i, men i betydelig grad også utenfor skolen. Satsingen har også ført til betydelig økt aktørmangfold i arbeidet. Flere, både i og utenfor skolen, er nå aktivt og målrettet involvert i både forebygging og oppfølging av frafall. Satsingen er preget av til dels store regionale forskjeller i problem og problemforståelse. Dette har ført til betydelige regionale forskjeller i utforming av tiltak. Likevel ser vi mange beslektede tiltak på de samme områdene. Mange har utviklet varianter av tiltak på de samme områdene, og mange har utviklet og gjennomført sammensatte tiltak med fokus på samme problemområdet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Trond Buland, Vidar Havn, Liv Finbak og Thomas Dahl

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788214041491

Tema

utdanning og forskning