Last ned som PDF

80 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag

Evaluering

Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag

Rapporten dokumenterer gjennomføringen av et toårig forsøk i Trøndelag, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket ble overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen fra 1. 1. 2018. Evalueringen inkluderer studier av andre regionale program rettet mot landbruket, fylkeskommunale planer og strategier i Trøndelag. Lignende studier ble gjennomført i Nordland og Agder, men ikke så omfattende.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Høgskolen i Innlandet

Forfattere

Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Ulla Higdem

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8380-115-6