Last ned som PDF

45 sider

1.44 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av FORFI

Evaluering

Evaluering av FORFI kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI

FORFI ble opprettet i 2009 som et handlingsrettet forskningsprogram for å imøtekomme behovet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forskning og innovasjonspolitikk. Videre har det vært et mål at FORFI skal fungere som en arena for læring og dialog mellom forskere og politikkutviklere på ulike nivåer, forsknings - og utdanningsinstitusjonene inkludert. Evalueringsarbeidet er gjennomført av et ekspertpanel satt sammen av Forskningsrådet. Panelet består av nordiske forskere og brukere av forskning om forskning og innovasjon. Denne rapporten oppsummerer ekspertpanelets vurderinger.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-03313-9