Last ned som PDF

88 sider

1.77 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Evaluering

Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Bakgrunnen for oppdraget var å vurdere hvordan Ankenemnda fungerer og hvorvidt det er behov for justeringer i nemndas myndighetsområde/saksområde, saksbehandlingsregler og organisering. Om prosjektet Prosjektet undersøkte en rekke problemstillinger vedrørende Ankenemnda; nemndas myndighetsområde, nemndas organisering, ressursbruk og effektivitet og bruker- og samfunnseffekter av nemndas behandling av tvistesakene. I evalueringen ble benyttet et bredt datagrunnlag med intervjuer, dokumentstudier og registerdata, samt observasjoner i nemndmøter.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Tor Egil Viblemo, Marte Tobro og Bernhard Weigel

Språk

norsk (bokmål)