Last ned som PDF

172 sider

2.07 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights

Vedlegg

Evaluering

Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights

Evalueringen dekker perioden 2000 til 2009. Oppdraget omfattet tre deler: en kartlegging og analyse av menneskerettighetssatsingen; en egen vurdering av støtten til ytringsfrihet som inkluderer feltarbeid i Zambia, Serbia og Makedonia; og en evaluering av to landprogrammer (Indonesia og Sør-Afrika) ved Norsk senter for menneskerettigheter. Multilateralt arbeid for å fremme menneskerettigheten berøres i liten grad. Hovedformål for evalueringen var å fremskaffe kunnskap om effekten av, og trekke lærdommer om, karakteristika ved norsk støtte til menneskerettigheter gjennom det bilaterale utviklingssamarbeidet.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Scanteam AS

Forfattere

Vegard Bye, Riselia Beserra, Arne Disch, Anne-Helene Marsø, Peter Noorlander og Bob van der Winden

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-603-3