Last ned som PDF

73 sider

16.45 MB

Forsiden av dokumentet Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen

Vedlegg

KVU/KS1/KS2

Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjennomført en felles konseptvalgutredning(KVU). KVUen omhandler vegtunnel og dobbeltspor for jernbane mellom Arna og Bergen sentrum. Ett av hovedspørsmålene i KVU er om både vegtunnel og jernbanetunnel bør gjennomføres eller om de kartlagte transportbehovene kan løses ved samme teknologi eller ett prosjekt. Vegtunnel vil i stor grad bidra til å realisere de overordnede mål og tilfredsstiller de absolutte kravene, som innebærer at de kartlagte behovene kan løses ved hjelp av én teknologi. Alternativet har god tilfredsstillelse av de øvrige krav og en svært positiv samfunnsøkonomisk netto nytte.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Utførere

Dovre Group Consulting AS og Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk (bokmål)