Last ned som PDF

110 sider

2.81 MB

Forsiden av dokumentet Bolig og oppvekst

Studie

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

Rapporten tar for seg barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig og viser at dårlig bostandard og trangboddhet av mange oppleves å begrense barnas liv. Det største problemet synes likevel å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Notatet "Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig" inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet.

Publisert

Eier

Husbanken

Forfattere

Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7422-811-5

Tema

Plan, bygg og eiendom