Bolig og oppvekst

Evaluering|

Rapporten tar for seg barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig og viser at dårlig bostandard og trangboddhet av mange oppleves å begrense barnas liv. Det største problemet synes likevel å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Notatet "Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig" inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet.

  • Husbanken
  • Inger Lise Skog Hansen, Bjørn R. Lescher-Nuland
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Dokumentstudier