Last ned som PDF

159 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring

Evaluering

Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring sluttrapport

Den 1. september 2005 ble rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere innført i Norge. Kommunen var også før innføringen forpliktet til å tilby norskopplæring for innvandrere, men det var frivillig for innvandreren å delta i opplæringen. Formålet med innføringen av rett og/eller plikt var å tydeliggjøre den forpliktelsen innvandrere har til å lære seg det norske språket og å få en grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. Med innføringen av rett og/eller plikt kom også en ny statlig tilskuddsordning. Evalueringen har hatt som hovedformål å undersøke hvordan kommunene implementerer rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt å undersøke hvordan den nye tilskuddsordningen påvirker kommunenes implementeringsevne.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)