Last ned som PDF

115 sider

1.9 MB

Forsiden av dokumentet Relasjonsbasert klasseledelse

Studie

Relasjonsbasert klasseledelse Et komplekst fenomen

Denne rapporten er et resultat av et FOU-prosjekt Senter for praksisrettet utdanningsforskning har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 9 skoler i Haugalandet har deltatt i prosjektet og har på den ene siden jobbet med skoleutvikling innenfor temaet relasjonsbasert klasseledelse og på den andre siden bidratt med empirisk datamaterialet både i form av kvantitative kartleggingsundersøkelser og kvalitative observasjonsstudier. I tillegg til de 9 skolene er det også benyttet kvantitativt datamateriale fra ytterligere 40 skoler. Hovedmålet med prosjektet har vært å få mer kunnskap om relasjonsbasert klasseledelse. Tradisjonelt sett har relasjonsbasert klasseledelse blitt forstått som en kombinasjon av lærerens relasjonelle og strukturelle ferdigheter.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Høgskolen i Innlandet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no