Last ned som PDF

106 sider

0.51 MB

Forsiden av dokumentet Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift

Evaluering

Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift eit regionalpolitisk eksperiment

Mandatet for følgeevalueringer var: 1. Være et hjelpemiddel til å videreutvikle de regionale handlingsplanene. 2. Være til hjelp til å utvikle gode modeller for denne type brede prosesser der de økonomiske rammene er definert og formålet er å komme opp med prosjektforslag med størst mulig grad av konsensus og hvor representanter for næringslivet skal sitte i førersetet for prosessene. 3. Være et korrektiv til det arbeidet som pågår. 4. Videreformidling av erfaringer og kunnskap til både de regionale aktørene og KRD der målet er at alle parter skal lære underveis. 5. Bidra til å sikre at bruken av midlene brukes i henhold til de oppsatte målene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Møreforskning AS, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde

Forfattere

Jørgen Amdam, Lasse Bræin, Arild Hervik og Else Ragni Yttredal

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

978-82-7830-104-3