Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Regulering av fjernvarme

Evaluering

Regulering av fjernvarme utredning for Olje- og energidepartementet

I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur identifiseres, og sentralt i rapporten står vurderinger av hvilke implikasjoner disse prinsippene har for en hensiktsmessig regulering av varmesektoren. Utredningen er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet. Prosjektleder har vært professor Dag Morten Dalen. I prosjektperioden har vi hatt nyttige samtaler med representanter for Norsk Fjernvarme, NoBio, NVE og Sintef Energi. Konklusjonene i rapporten er forfatternes egne, og reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter som støttes av disse.

Publisert

Eier

Olje- og energidepartementet

Utfører

"Handelshøyskolen BI, CREAM - Center for Research in Economics and Management

Forfattere

Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis

Språk

norsk (bokmål)