Last ned som PDF

79 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Regulering av fjernvarme

Evaluering

Regulering av fjernvarme utredning for Olje- og energidepartementet

I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur identifiseres, og sentralt i rapporten står vurderinger av hvilke implikasjoner disse prinsippene har for en hensiktsmessig regulering av varmesektoren. Utredningen er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet. Prosjektleder har vært professor Dag Morten Dalen. I prosjektperioden har vi hatt nyttige samtaler med representanter for Norsk Fjernvarme, NoBio, NVE og Sintef Energi. Konklusjonene i rapporten er forfatternes egne, og reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter som støttes av disse.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Handelshøyskolen BI

Forfattere

Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis

Språk

norsk (bokmål)