Last ned som PDF

17 sider

0.67 MB

Forsiden av dokumentet Etatsgjennomgang av NGU

Evaluering

Etatsgjennomgang av NGU geologi for samfunnet

NHD tok høsten 2002 initiativ til en gjennomgang av NGUs samlede virksomhet med følgende formål: * Gjennomgå NGUs rolle og profil ut fra brukernes behov for NGUs tjenester og teknologiske og ideologiske endringer i samfunnet. * Synliggjøre denne rollen og profilen for berørte myndigheter og andre aktører.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Nærings- og handelsdepartementet og Norges geologiske undersøkelse

Språk

norsk (bokmål)