Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet El-sikring av bigårder mot bjørneangrep

Evaluering

El-sikring av bigårder mot bjørneangrep evaluering av behov for utforming av egen standard for elektriske gjerder innen vandrebirøkt

Dette er et forprosjekt med mål om å kartlegge behovet for en egen strømgjerdestandard som forebyggende tiltak mot bjørneskader innen vandrebirøkt.

Publisert

Eiere

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Utgivere

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Østfold

Utførere

Bioforsk og Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Liv Jorunn Hind, Inger Hansen, Scott Brainerd og Martin Smith

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00304-5