Last ned som PDF

25 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet El-sikring av bigårder mot bjørneangrep

Evaluering

El-sikring av bigårder mot bjørneangrep evaluering av behov for utforming av egen standard for elektriske gjerder innen vandrebirøkt

Dette er et forprosjekt med mål om å kartlegge behovet for en egen strømgjerdestandard som forebyggende tiltak mot bjørneskader innen vandrebirøkt.

Publisert

Eiere

Statsforvalteren i Østfold, Buskerd, Oslo og Akershus og Statsforvalteren i Innlandet

Utgivere

Statsforvalteren i Østfold, Buskerd, Oslo og Akershus og Statsforvalteren i Innlandet

Utførere

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Liv Jorunn Hind, Inger Hansen, Scott Brainerd og Martin Smith

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00304-5