Last ned som PDF

190 sider

1.16 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: en analyse av en læreplanreform

Vedlegg

Statusrapport

Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: en analyse av en læreplanreform Sluttrapport

I denne sluttrapporten fullføres analysen av reformens intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer. I rapporten sammenlignes analyser av reformens intensjoner og operasjonaliseringer som blir gjort i tidsrommet 2004–2007, med de virkemidler, strategier og operasjonaliseringer som blir gjort i 2009 og 2010. Sluttrapporten inneholder derfor en analyse av utviklingen av nye valgte strategier og virkemiddel, nye operasjonaliseringer og eventuelt nye intensjoner etablert innenfor reformperioden.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Erling Lars Dale, Britt Ulstrup Engelsen og Berit Karseth

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no