Last ned som PDF

56 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Evaluering

Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

I prosjektet utredes effektene av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse (VO) for operativt ansatte innen kollektivtransport ved anbudsoverdragelser.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Oddgeir Osland og Merethe Dotterud Leiren

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0763-0