Last ned som PDF

130 sider

0.61 MB

Forsiden av dokumentet Statsvitenskaplig forskning i Norge

Vedlegg

Evaluering

Statsvitenskaplig forskning i Norge status og utfordringer

Evaluering av forskningen i statsvitenskap. I 2001-2002 gjennomførte Forskningsrådet en evaluering av forskningen i statsvitenskap i Norge. Evalueringen omfattet faglig produksjon og virksomhet i perioden 1996-2000. Evalueringen ble foretatt av et utvalg med internasjonal representasjon. Den omfattet 164 forskere lokalisert ved de fem statsvitenskapelige universitetsinstituttene og statsvitenskapelige forskningsmiljøer ved to høgskoler og 12 forskningsinstitutter. I tillegg til særlige anbefalinger rettet til det enkelte miljø, munnet evalueringen ut i en rekke vurderinger av status og utfordringer innenfor norsk statsvitenskap når det gjelder emnevalg, forskningens kvalitet, forskerutdanningen og organisering av forskningen.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-12-01774-5