Last ned som PDF

86 sider

0.46 MB

Forsiden av dokumentet Studenters levekår 2005

Evaluering

Studenters levekår 2005

Denne rapporten har som formål å beskrive studiesituasjon og levekår blant studenter i Norge 2005. Rapporten er en oppfølger av undersøkelsen som ble gjennomført i 1998. Formålet med rapporten er å belyse viktige områder i studentenes hverdagsliv. Rapporten er organisert etter åtte temaer, inndelt i kapitler, som hver for seg belyser studenters levekår. Innledningsvis i kapittel 2 gis en kort innføring i kvalitetsreformen. Videre gis en beskrivelse av studieforhold som arbeidsmiljø, oppfølging og tilbakemeldinger fra forelesere. Vi beskriver også studievaner hvor vi ser nærmere på tilstedeværelse ved studiestedet, timer brukt på studiet og studieprogresjon.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Statistisk sentralbyrå

Forfattere

Elisabeth Ugreninov og Odd Frank Vaage

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-537-7021-9