Last ned som PDF

27 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)

Evaluering

Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)

Evalueringen av tilskuddet til UniK ble gjennomført av Statskonsult i 2006. Formålet med evalueringen var å gi informasjon om ordningen er effektiv når det gjelder ressursbruk, organisering og fastsatte mål, og gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å vurdere tilskuddet til UniK.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)