Last ned som PDF

43 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Privates kjøp av svart arbeid

Evaluering

Privates kjøp av svart arbeid en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi

Rapportens formål er å avdekke befolkningens adferd, holdning og kunnskap i forbindelse med privates kjøp av svart arbeid

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Opinion AS

Språk

norsk (bokmål)