Last ned som PDF

95 sider

8.21 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune

Evaluering

Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær

Ot prp nr 6 1999-2000 åpnet for forsøk med betydelig utvidet egenmeldingsperioder med bakgrunn i undersøkelser mellom annet fra Universitetet i Tromsø som talte for å styrka dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/leder. Undersøkelsene viste et stort potensiale for tiltak, men det syntes ikke å eksistere noe felles kunnskapsgrunnlag for hva som kjennetegnet sykmeldte som kunne ha nytte av tiltak. I Kristiansand lå forholdene til rette for et forsøk basert på dialog mellom arbeidstakere og arbeidsplassen med fleksible rammer for egenmelding. Kommunen fikk tilsagn om å bli forsøkskommune i desember 2000. Intervensjonsforsøket med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplass, pågikk fra andre kvartal 2002, og kommunen vedtok å videreføre virkemidlene ved prosjektets avslutning i april 2004. Det ble åpnet for egenmeldt sykefravær i inntil 50 kalenderdager per år fordelt på inntil ti perioder. Egenmelding ble likestilt med legemeldt fravær også ut over arbeidsgiverperioden etter unntaksbestemmelser, og i nært samarbeid med trygdeetaten. Evalueringen er basert på kommunens fraværregister, der fravær, samtaler og andre tiltak ble registrert av lønningskontoret etter faste meldingsrutiner.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utførere

NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT)

Forfattere

Nils Fleten og Roar Johnsen

Språk

norsk (bokmål)