Last ned som PDF

60 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Næringshagene - Omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen

Evaluering

Næringshagene - Omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen Evaluering av Næringshagesatsingen. Sluttrapport

Næringshagesatsingen i Norge ble etablert 1998 finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og administrert av Selskapet for Industrivekst. Frem til 2004 er det etablert et landsdekkende nettverk med 34 næringshager i 11 fylker. Intensjonen med næringshagesatsingen har vært å stimulere små virksomheter og nyetableringer i distriktsNorge utenom de etablert regionssentra både for å skape næringsvekst og for å styrke lokalmiljøet. Det er, på oppdrag av KRD, gjennomført en evalueringen i løpet av første halvår 2004 som har til formål å bidra til ”læring og kunnskap om næringshagesatsingen som tiltak og om satsingen har bidratt til – eller vil kunne bidra til – å nå målet om utvikling av nye arbeidsplasser innenfor kunnskapsbasert næringsvirksomhet i distriktene”. På bakgrunn av fire innledende case-studier og over 300 svar fra næringshageledere, virksomheter og eksterne respondenter på den påfølgende spørreundersøkelsen, er det i evalueringen trukket frem en del konklusjoner og anbefalinger på ulike nivåer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

VardeHartmark

Forfattere

Tor-Petter Johnsen og Per O. Fjell

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv