Last ned som PDF

150 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Hørt om Frifond!?

Evaluering

Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge

Statlig støtte til lokalt, frivillig virke blant barn og unge. Det er dette Frifond handler om. Høsten 2000 ble støtteordningen satt i gang. Pengene bevilges over budsjettene til Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Forvaltningen ivaretas av tre paraplyorganisasjoner fra frivillig sektor: Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Amatørteaterråd (NAT). Målgruppen er nær sagt alle typer av frivillig virksomhet, og omfatter både lag som inngår i landsdekkende organisasjoner og frittstående lag uten slik tilknytning. I denne evalueringen har vi for det første sett på hvilke effekter pengene fra Frifond har hatt for målgruppen. For det andre har vi evaluert forvaltningsmodellene.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Christin Berg, Svein Ingve Nødland og Ståle Opedal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-490-0219-9