Last ned som PDF

191 sider

7.61 MB

Forsiden av dokumentet På livets vei

Forhåndsutredning

På livets vei Pilegrimsmotivet - et nasjonalt utviklingsprosjekt

Denne utredningen foreslår en samordning, styrking og satsing på pilegrimsmotivet i Norge. Vi lagt stor vekt på den lokale forankringen, gjennom lokale dialogmøter rundt omkring i mange viktige pilegrimsmiljøer i landet. For å ivareta det lokale engasjementet er det foreslått gode tilskuddsordninger og en landsomfattende medlemsforening som sikrer ildsjelenes fortsatte eierskap til utviklingen og satsingen. Det synes naturlig og riktig å samle et helhetlig nasjonalt ansvar på feltet i et nasjonalt pilegrimssenter. Med den historie og de pilegrimstradisjoner som ligger i Trøndelag og Trondheim, og med Nidarosdomen som selve pilegrimsmålet, blir det riktig å legge dette sentret til Trondheim. I tillegg legges regionale senter til de sterkeste fagmiljøene og knyttet til ledene rundt omkring i landet, for å styrke den regionale forankringen av modellen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Forfatter

Per Kvistad Uddu

Språk

norsk