Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Ny juridisk rådgivningstjeneste

Ukategorisert

Ny juridisk rådgivningstjeneste

Justis- og politidepartementet arrangerte 19. og 20. januar 2010 et seminar i samarbeid med professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo, for å samle erfaringer og kunnskap om forhold som kan ha betydning for utformingen av førstelinjerettshjelpen

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk