Last ned som PDF

83 sider

0.85 MB

Forsiden av dokumentet Ny juridisk rådgivningstjeneste

Kunnskapsoppsummering

Ny juridisk rådgivningstjeneste Rapport fra “Ekspertseminar om førstelinjetjenesten”

Stortingsmelding 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp inneholder et forslag til en ny juridisk rådgivningstjeneste for alle Som ledd i oppfølgingen av forslaget avholdt Justisdepartementet i samarbeid med professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo et større seminar 19. og 20. januar 2010 med nærmere 60 deltakere. Formålet med seminaret var å få innspill fra aktører og tiltak med praktisk erfaring til bruk i arbeidet med å utvikle en ny rådgivningstjeneste. Denne rapporten sammenfatter innleggene og diskusjonene på seminaret. Den har til formål å ta vare på det verdifulle materialet som fremkom i en form som skal være nyttig for det videre arbeidet med å utvikle rådgivningstjenesten. Den er lagt opp slik at den også skal være lesbar for interesserte som ikke deltok på seminaret.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk