Last ned som PDF

113 sider

16.28 MB

Forsiden av dokumentet Med virkeligheten som lærebok

Evaluering

Med virkeligheten som lærebok fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?

Husbanken har mottatt tre leveranser i dette prosjektet: Et notat som beskriver en teoretisk tilnærming til hva universell utforming (uu) som metode kan bety for kvalitetsutvikling i boligsektoren. Et hefte som presenterer eksempelsamlingen og de funn som har framkommet. En rapport som belyser erfaringer med konkrete case hvor ambisjonen med uu er klart uttrykt. Rapporten "Med virkeligheten som lærebok. Fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle? " gir en gjennomgang av de tre utbyggingsprosjektene og vil være nyttig å lese for de som jobber med uu i kommunene. Rapporten synligjør eksempler på gode løsninger for uu og energiteknologiske løsninger, samt at den viser brukersituasjoner der enkelte valgte løsninger ikke fungerer som planlagt

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Karin Høyland, Karine Denizou, Ruth Woods og Jon Christophersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-536-1286-7