Last ned som PDF

67 sider

0.57 MB

Forsiden av dokumentet Work in Progress

Evaluering

Work in Progress How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Alle humanitære aktører er enige i at målgruppen for humanitært arbeid – de kriserammede – bør aktivt inkluderes i arbeidet for best mulig humanitær innsats. Men hvem skal inkluderes, hvordan, og når: ved planlegging, gjennomføring og/eller rapportering og evaluering? Og hvorfor skal de inkluderes – er det først og fremst fordi den humanitære innsatsen da blir mer effektiv, eller på grunnlag av et normativt prinsipp om at de har rett til å bli tatt med på råd i arbeid som angår dem? Denne gjennomgangen viser at humanitære aktører har økende oppmerksomhet på slike sider ved det humanitære arbeidet, men at det kan være stor forskjell på vedtatt policy og praksis. Mye gjenstår når det gjelder å finne gode tilnærminger og metoder for å involvere de kriserammede.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Nordic Consulting Group AS

Forfatter

Ananda S. Millard

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-818-1