Last ned som PDF

56 sider

8.5 MB

Forsiden av dokumentet Barnehagen for en ny tid

Strategi/plan

Barnehagen for en ny tid

Regjeringen vil med denne strategien bidra til at barn i hele Norge skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Strategien konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og legger grunnlaget for at barnehagesektoren utvikles i

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk