Last ned som PDF

30 sider

1.69 MB

Forsiden av dokumentet Utvikling av boligsosiale botilbud i Trondheim kommune

Studie

Utvikling av boligsosiale botilbud i Trondheim kommune - Et forprosjekt i samarbeid med Trondheim kommune

Trondheim kommune har i en rekke år arbeidet med å utvikle bo- og tjenestetilbud til personer som på grunn av rusavhengighet, ofte i kombinasjon med psykiske vansker, som har problemer med å finne seg en tilfredsstillende bolig. Dette innebærer som regel at de også har problemer med å kunne møte de krav som ulike former for botilbud krever av beboere, når det gjelder normer og ferdigheter i å kunne bo. Til sammen er det således rundt 90 personer i Trondheim med rus og med rus/psykiske problemer som har behov for et tilpasset bo-/tjenestetilbud. Det er behov for å se på hele boligkonseptet til denne gruppen av beboere og finne ut hvordan mulighetene for å skape en verdig bosituasjon, med forsterket vekt på recoveryorientering, kan ivaretas. Sammen med KBT og med støtte fra Husbanken har derfor Trondheim kommune etablert et forprosjekt som skal bidra til å legge grunnlaget for et videre prosjekt med å utvikle og justere bo- og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud.

Publisert

Eier

Husbanken

Utførere

Trondheim kommune og KBT - Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Forfatter

Karl Johan Johansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788293532514

Tema

Helse og omsorg Plan, bygg og eiendom