Kudos / Husbanken / Evaluering / 2007 / Utvikling av drabantbyer

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Utvikling av drabantbyer

Evaluering

Utvikling av drabantbyer annotert bibliografi

Rapporten inngår sammen med notatet: ”Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen” (NIBR-notat 2006:126) som del av forprosjektet ”Tiltak i tide. Kunnskaps-status og utfordringer for Groruddalen”. Forprosjektet danner utgangspunktet for hva som bør satses på i Groruddalen i de kommende årene. Bibliografien gir en oversikt over litteratur omkring utviklingen av drabantbyene med hovedvekt på forskning fra Norge og de nordiske land, men også noen eksempler fra europeisk litteratur. Bibliografien inneholder en tematisk oversikt over litteratur som er omtalt og en oversikt over annen aktuell litteratur. Formålet er å gjøre litteraturen tilgjengelig for en bredere målgruppe og å avdekke forskningsfronten. Målgruppen for bibliografien er fagfolk så vel som folkevalgte i kommunene, beboere og lokale lag, representanter for nærings- og kulturliv og arkitekter, planleggere og forskere som jobber med problemstillinger i tilknytning til drabantbyene.

Publisert

2007

Eiere

Husbanken, Kommunal- og distriktsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Utgivere

Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik

Språk

norsk (bokmål)