Last ned som PDF

136 sider

3.27 MB

Forsiden av dokumentet Utdanningsspeilet 2008 - Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Vedlegg

Statusrapport

Utdanningsspeilet 2008 - Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Årets utgave av Utdanningsspeilet viser at norsk skole på mange områder er preget av stabilitet. Stabilitet er positivt, fordi det skaper forutsigbarhet i planleggingen. Men stabilitet kan det også være et uttrykk for at nødvendige endringer ikke går så raskt som vi ønsker. I Elevundersøkelsen ser vi for eksempel at mobbetallene ikke endrer seg i riktig retning. Vi ser også at skoler som jobber målrettet med læringsmiljøet, oppnår bedre læringsresultater.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

8248610748

Tema

utdanning og forskning