Last ned som PDF

41 sider

1.15 MB

Forsiden av dokumentet “Man tager hvad man haver …”

Studie

“Man tager hvad man haver …” Kunnskapsgrunnlag for nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med rapporten er å gi direktoratet et kunnskapsgrunnlag og konkrete innspill til utvikling av nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse. Barnehagefaglig grunnkompetanse er et opplæringstiltak som skal gi assistenter uten barnehagefaglig kompetanse og erfaring en grunnleggende innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold. I oppdraget stadfestes det at de nasjonale rammene skal sikre felles retningslinjer for innhold og omfang slik at en assistent i barnehagen får barnehagefaglig grunnkompetanse.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Ellen Os og Ole Henrik Hansen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no