Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Statusrapport / 2016 / Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Statusrapport

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold. Status for tiltakene Desember 2016

Statusrapport for tiltakene i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Publisert

2016

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

lov og rett, beredskap

Nøkkelord

Lov og rett. Familie