Kudos / Petroleumstilsynet / Forhåndsutredning / 2020 / Sikker bruk av litium-ion batterier i petroleumsnæringen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sikker bruk av litium-ion batterier i petroleumsnæringen

Forhåndsutredning

Sikker bruk av litium-ion batterier i petroleumsnæringen

DNV GL har utført en studie for Petroleumstilsynet for å belyse risikoelementer, mulige kompenserende tiltak og sikkerhetsmessige forhold knyttet til litium-ion batterier i petroleumsindustrien. Arbeidet inkluderer både risikoelementer knyttet til store batterisystemer og spesielle risikoforhold ved bruk av disse på offshore innretninger. Målet for studien har vært å bidra til økt forståelse for av risikoelementer, mulige kompenserende tiltak og sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruk av litium-ion batterier i petroleumsnæringen.

Publisert

2020

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

DNV GL

Forfattere

Espen Wetterhus, Sverre Eriksen, Nathaniel Frithiof, Christian Hertzenberg og Andrea Aarseth Langli

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

utfordringsbildet risiko