Last ned som PDF

19 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Sammenheng mellom grunnvannssenkning og tunnellekasjer

Studie

Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Sammenheng mellom grunnvannssenkning og tunnellekasjer

Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, Delprosjekt B ”Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø”. Med bakgrunn i data fra tunneler og målinger av grunnvannstand, er sammenhengen mellom grunnvannssenkning, avstand fra tunnelene og innlekkasjer i tunnelene vurdert. Det er brukt data fra tre områder: Oslo sentrum, Østmarka over Romeriksporten og Baneheia ved Kristiansand. Dataene gir ingen helt entydige korrelasjoner, men større grunnvannssenkning, dvs. over 5 – 10 m, synes bare å forekomme når avstanden til tunnelen er mindre enn 150 – 200 m. Grunnvannssenkningen korreler ikke i særlig grad med størrelsen på tunnellekkasjene selv om det kan synes som om større grunnvannssenkninger først inntreffer når lekkasjene overstiger 25 l/minutt per 100 m tunnel. Lekkasjetallene er imidlertid oftest gjennomsnittstall over lengre tunnelstrekninger, mens lekkasjene i virkeligheten kan være konsentrert langs relativt smale soner. Det er derfor nødvendig med et stort antall målere for å få oversikt over grunnvannssenkning i forbindelse med tunneldrift.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)