Last ned som PDF

235 sider

5.77 MB

Forsiden av dokumentet Riktige legemidler til rett pris

Områdegjennomgang

Riktige legemidler til rett pris Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden fremover (blåreseptordningen).

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet

Utførere

Vista Analyse AS og Ernst & Young AS

Forfattere

Dag Morten Dalen, Mari Brekke Holden, Øyvind Lian, Ingeborg Rasmussen og Andreas Skulstad

Språk

norsk

ISBN

9788281265042

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Legemidler

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

kostnader virkning/effekt